Zámková dlažba TOP ZÓNA

Zámková dlažba TOP ZÓNA

Mimoriadne variabilná dlažba je svojím tvarovým riešením vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach. Kombinácia piatich prvkov umožňuje vytvoriť rôzne vzory uloženia. Rozmanité je aj využitie dlažby: nádvoria, pešie zóny, voľné plochy pred nákupnými centrami, chodníky, priečelia rodinných domov, spevnené a okrasné plochy pred rekreačnými objektmi.

Popis

Farebné možnosti

Rozmer v cm Spotreba
ks / m²
Množstvo
m² / paleta
ks / paleta
Množstvo
vo vrstve
Hmotnosť
kg / ks
kg / paleta
Farba Cena € / m²
bez DPH
Cena € / m²
s DPH
10 x 10 x 6 100 8,8
880
0,88 m²
88 ks
1,35
1213
sivá*
10 x 10 x 6 100 8,80
88
0,88 m²
88 ks
1,35
1213
červená
grafitová
piesková
terakota
10 x 20 x 6 50 9,6
480
0,96 m2
48 ks
2,7
1321
sivá*
10 x 20 x 6 50 9,6
480
0,96 m2
48 ks
2,7
1321
červená
grafitová
piesková
terakota
20 x 20 x 6 25 9,6
240
0,96 m2
24 ks
5,4
1321
sivá*
20 x 30 x 6 16,6 9,6
160
0,96 m2
16 ks
8,1
1321
sivá*
30 x 30 x 6 11,1 10,8
120
1,08 m2
12 ks
12,1
1477
sivá*