Varioflor

logo PREMAC

Varioflor – Rozkvitnutý múr alebo svah vytvoria betónové tvárnice Varioflor® zo špeciálneho betónu s pórovitou štruktúrou a s priebežnou dutinou na zásypový materiál.

Hladký povrch

Výška tvárnice 30 cm

Kategórie:

Popis

varioflor
66x47x30 cm

Svahová vegetačná tvárnica Varioflor® sa uplatňuje na spevnenie a zazelenenie svahov, na optické oddelenie priestoru ako aj na zhotovenie protihlukových bariér. Je vhodná pre riešenia svahov v okolí rodinných domov, v záhradách, vidieckej a mestskej architektúre.

Tvárnice je možné otočiť na vzdušnú stranu steny dvomi stranami (uzavretú alebo zazelenenú stenu).

  • možná variabilná výstavba (zatvorená, odsadená)
  • vysoko absorbčná vizuálna, vetrová a hluková bariéra
  • odolnosť voči vplyvom počasia, mrazuvzdornosť, odolnosť voči posypovým soliam
  • vhodné na zazelenenie rastlinami
  • atraktívny profilovaný povrch
  • výsadbou okrasné betónové tvárnice získavajú vysokú estetickú hodnotu
  • okrem estetickej funkcie, zároveň efektívne spevnenie svahu
výška [cm] 30
šírka [cm] 66
dĺžka [cm] 47
spotreba [ks/m2] plochy svahu 7
hmotnosť kusu [kg] 58
hmotnosť palety [kg] 955
množstvo na palete [ks] 16
  • konštrukcie nad 100cm podliehajú statickému posúdeniu zohľadňujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a priťaženie steny
  • pre zdvojené steny je nutné taktiež vykonať statický výpočet
  • v prípade použitia steny ako voľne stojacej steny namáhanej od vetra je vždy nutný statický výpočet
spotreba [ks] tvárnica 2